Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

 

Verson tehtävät:

Kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta

Kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja

Pyrkii turvaamaan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolisen yhteyden

Toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa

Ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi

Verson uudet nettisivut