Aihearkisto: Yleinen

Päihdetilannekyselystä eväitä eteenpäin

Ensimmäistä kertaa (9.9.-13.10.2019) kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa sekä Iitissä, Myrskylässä ja Pukkilassa toteutetun Päihdetilannekyselyn avulla kartoitettiin kuntien asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista ja tärkeimmistä ehkäisevän työn kohteista. Kyselyyn vastasi … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Osatyötyökykyisten työkyky käyttöön – avuksi työkykykoordinaattori ja verkostoyhteistyö

Työ- ja toimintakyvyn määritelmissä liikutaan laaja-alaisempaan suuntaan. Arviointia pitää tehdä entistä monialaisemmin. Työkyvyn rajoitteita ei voida enää nähdä ainoastaan terveydenhuollon diagnostisilla perusteilla vaan työ- ja toimintakykyä arvioidaan mm. kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksella (ICF), joka kuvaa, miten sairauden ja … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Tutkimustietoon perustuvaa ja tutkimusta mahdollistavaa tietoa tuottavaa sosiaalityötä

Sosiaalityön tekemisen tulisi entistä vahvemmin perustua tutkimustietoon ja toisaalta myös tuottaa sellaista luotettavaa, rakenteisesti kirjattua tietoa, jota voidaan hyödyntää tutkimuksen tekemisessä. Näitä vaateita asettaa jo tutkijanvalmiuksia tuottava yliopistokoulutus sekä sosiaalihuoltolaki, mutta myös useat viimeaikaiset selvitykset kuten Juho Saaren Eriarvoisuustyöryhmän loppuraportti … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Nopea loikkaus Neljän tuulen junaan projektisuunnittelijaksi

Aloitin työskentelyn Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa ja Neljän tuulen hankkeessa Helena Heinosen kanssa huhtikuun 2019 alussa. Itse asiassa tulin joulukuussa 2018 Versoon työkokeiluun ja tuolloin työllistyin valtakunnalliseen PRO SOS -hankkeeseen. PRO SOS -hankkeessa työskentelin Tiina Hämäläisen kanssa. Työskentely Tiinan kanssa alkoi … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Onko ilmoitusvelvollisuus epäkohdista tuttu?

Sosiaaliasiamiesten v. 2018 selvitykset ovat valmistuneet Itäisen Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen alueilla.  Selvitystä varten Sosiaalialan osaamiskeskus Verson sosiaaliasiamiehet kysyivät toimialueidensa kunnilta/kuntayhtymältä mm. sitä, kuinka paljon sosiaalihuoltolain mukaisia epäkohtailmoituksia oli viime vuonna tehty.   Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen epäkohtien ilmoitusvelvollisuus Vuoden 2016 … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Vertaistoiminnalla lisää osallisuutta ja hyvinvointia!

Vertaistoiminnan käsite voidaan määritellä monella eri tavalla ja usein vertaistoiminta, vertaistuki ja vertaisryhmät sekoittuvat keskenään puheessamme. Vertaistoiminnan käsitteellä ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää ja eri toimijat voivat ymmärtää omissa konteksteissaan vertaistoiminnan eri tavoin. Mistä siis on kyse? Vertaistoiminnan ydin on … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Kokemusohjaus kokemustietoon pohjautuvana asiantuntijuutena

Minulla oli ilo tehdä Jyväskylän yliopistoon syksyllä 2018 sosiaalityön pro gradu -tutkielmani kokemusohjauksesta, joka on Lahdessa Soteho -kehittämisryhmän kehittämä ja kolmeen otteeseen eri tahojen kanssa pilotoitu työmuoto. Yhteistyötä on palvelupiloteissa aiemmin tehty psykiatrian päiväpolin sekä Mielenterveyden keskusliiton sopeutumisvalmennuksen kanssa. Pro … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Lapsissa ja nuorissa on HuuMa – tartumme tähän nyt!

Päihteistä keskusteleminen on arkipäiväistynyt nuorten ja jo lasten keskuudessa. Puhuimme nuorten huumeidenkäytöstä juuri HuuMa-hankkeen POP UP hankekahveilla suuren toimijamäärän kanssa. Huumeidenkäytön ehkäisyyn tarvitaan tietoa, taitoa, asennetta, vaihtoehtoista toimintaa, suojatekijöitä ja varhaisempaa tunnistamista ja puuttumista. Ja oppimista. Jatkuvaa yhdessä oppimista. HuuMa … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Yhteistä työtä lapsen asiassa – case-kiertueella kuului moniääninen keskustelu!

Pohdimme opiskeluhuollon ja oppimisen työn yhteistyöryhmän puheenjohtajan Eija Kinnusen kanssa kuluneen vuoden poissaoloihin liittyvää case-kiertuetta ja monialaisen työn kehittämistä. LAPE:ssa on kehitetty monialaista yhteistä työtä niin koulu- kuin perhekeskusympäristössä. Kehittäjäryhmässä mietittiin erityisesti yhteistä työtä lapsen asiassa. Tarkastelupisteeksi otettiin yhteinen työ … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi

Liian vammainen?

Aktiivisena kansalaisena toimiminen ja omanlaisen elämän eläminen on meille monille arkipäivää erilaisten valintojen kautta. Entä, kun elämä määräytyykin vammaisena pitkälti sosiaali -ja terveydenhuollon palvelujen kautta? Miten käy mahdollisuuden valita ja toteuttaa menemistä, osallistumista ja työllistymistä siinä missä muillakin? Lähdimme Pähee … Lue loppuun

Kategoria(t): Yleinen | Kommentoi